Custom2004.html
A Finnish fly-fishing Web site
All rights reserved
© Antti Sorro, Rovaniemi
FINLANDmailto:Antti%20Sorro%20%3Cantti@sorro.com%3E?subject=Postia%20web-masterille%20-%20WWW.SORRO.FIshapeimage_4_link_0

Tämä Göran Andersson'in laatima perhosiimojen luokitustaulukko muodostaa LOOP Custom I ja II taulukoiden kanssa ainutlaatuisen työkalun ampumapäiden suunnitteluun ja rakentamiseen kaksikätisiin perhovapoihin. Taulukko antaa ampumapäiden massan (kokonaispainon) 30 cm:n ≈ 1 jalan välein (7,1–15 m), joten tämä on ylivoimaisesti tarkin luokitteluperuste kaksikätisten perhosiimoille.

Tarkan vaa'an (Topomol) ja tämän taulukon avulla lähes mikä tahansa kaksikätisen vavan perhosiima voidaan ensin luokitella ja sitten mitoittaa ampumapääksi edellisen sivun LOOP Custom I tai Custom II taulukon avulla.

LOOP Custom siimaluokituksessa on 13 luokkaa. Sekaannuksen välttämiseksi, AFTM-luokituksen numeroihin, LOOP Custom siimaluokat on merkitty kirjaimin I–U (taulukossa vasemmalla). Niiden viereen olen merkinnyt etulenkin juuressa käyttämäni siimojen tunnistusvärit, josta alla tarkemmin. Luokitusvertailu AFTM-luokkiin, luokituspituus 10 jaardia/30 jalkaa ≈ 9,14 m, on tuon pituuden kohdalla merkittynä taulukkoon punaisella.

Siiman etukartion pituus on tiedettävä.

Ampumapäitä mitoitettaessa on huomioitava, että pelkkä tieto siiman painosta ja sen pituudesta ei riitä. Perhosiiman etukartio vaikuttaa siiman heittovastukseen niin ratkaisevasti (1–2 AFTM luokkaa), että perhosiiman painosta (massa) puhuttaessa on aina tunnettava myös siiman tyyppi.

Perhosiima on lyhytkartioinen, kun sen etukartio on 2 m tai lyhyempi. Keskimittainen etukartio on n. 2–4 m ja pitkäkartioisesta perhosiimasta voidaan puhua, kun siiman etukartion pituus on n. 4–6 m. Tätä pitemmät etukartiot ovat erityispitkiä ja luokitteleminen voi tällöin olla jopa turhaa.

LOOP Custom-2004 siimaluokituksen tekee erityiseksi se, että ampumapäitten mitat annetaan lyhyt- ja pitkäkartioisille perhosiimoille erikseen. Näin ollen voit käyttää taulukoita suoraan siimojen luokittamisen jälkeen indeksitaulukon avulla, -kunhan vain tiedät siimasi etukartion pituuden.

Mittaa siiman etukartio ja käytä sen mitoittamiseen Custom I taulukkoa, kun siiman etukartion pituus on alle 2,5 m, ja vastaavasti Custom II taulukkoa, kun siiman etukartio on yli 4 m mutta alle 6 m. –Jos haluat, voit soveltaa taulukoita ja pidentää Custom I taulukon mittaa 15 cm, kun siimasi etukartio on 2,5–3 m ja vastaavasti lyhetää Custom II taulukon mittaa 15 cm, kun siimasi etukartio on 3–4 m. –Pitkien vapojen toiminta-alue on laaja, eikä näin tarkka virittely ole kuitenkaan välttämätöntä.

Aloita lyhentämällä siima pisimpään indeksitaulukkoon sopivaan mittaan. Mikäli siiman kärjessä on ohut tasapaksu osa tippi (tip) ennen etukartiota, leikkaa se ensin pois niin, että sitä jää korkeintaan 15 cm. Punnitse siima ja vertaa punnitustulosta indeksitaulukkoon; siiman pituuden kohdalla punnitustulosta lähinnä olevan indeksipainon rivillä vasemmalla on siiman LOOP Custom luokka merkittynä kirjaimella.

Näin saatu LOOP Custom luokitus ei vielä ole aivan tarkka eikä aivan varmasti lopullinenkaan, mutta näin saadulla tiedolla voit jo suunnitella siimastasi ampumapäätä joko LOOP Custom I tai Custom II valintataulukon avulla sen mukaan, onko siima lyhyt- vai pitkäkartioinen.

LOOP Custom I tai Custom II valintataulukoita tarkastellessa huomaat, että sama valmis amupumapää käy useampaan erilaiseen, eri luokkaiseen ja eri pituiseen, vapaan. Jos siiman pituutta muutetaan, huomataan, että mahdollisuudet kasvavat. –Samasta siimasta voi tehdä ampumapään erilaisiin vapoihin, mutta mahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset.

Mahdollisuuksia rajoittaa raaka-ainesiiman ominaispainon (siiman luokka) lisäksi siiman muoto, erityisesti siiman etukartion pituus. Perhosiiman etukartio on se, millaiseksi se on tehtaalla tehty, eikä sitä juurikaan voi muuttaa. Pitkäkartioinen siima toimii parhaiten suorassa yläheitossa, eikä sellaisesta kannata tehdä lyhyttä ampumapäätä tilanteisiin, jossa heittoa rajoittava metsä tai muu este on aivan selän takana. Parhaiten lyhyen ampumapään rakentamiseen sopii lyhytkartioinen, rungoltaan tasapaksu siima

Tee siimaan etulenkki. Tarkasta etukartion pituus siiman kärjestä siihen kohtaan, mihin etukartio päättyy. Varmista sitten siiman Custom-2004 luokka lyhentämällä siimaa vaiheittain taulukkojaolla niin, että siiman pituudesta tulee joka lyhennyksessä taulukon mukainen. Punnitse siima joka vaiheessa ja vertaa punnitustietoa indeksitaulukkoon.

Näin varmistut siiman tyypistä ja sen LOOP Custom luokasta ja voit sitten rakentaa vapaan sopivan ampumapään siiman etukartion perusteella joko LOOP Custom I tai Custom II taulukon avulla. Ampumapäitä tehtäessä työvaraa on yleensä reilusti: esim. jos työkohteena oleva siima on 14 m pitkä ja aiot tehdä siitä n.11 metrisen heittopään, työvaraa on lähes 3 m.

Kun perhosiiman etukartio on erityispitkä, ja siima on alunperin tehty pitkäksi spey-siimaksi, siima on lyhennettävä erityisen varovasti esim. taulukkojaolla 30 cm kerrallaan ja koeheitettävä siimaa välillä. Huomaa, että siiman kokeileminen ei anna oikeaa tulosta, jos siiman paksua runko-osaa on heitettäessä vavan renkaiden sisäpuolella. Virhe johtuu siiman massasta ja sen ilmanvastuksesta ja voi olla yllättävän suuri kahdenkäden vavoilla (korreloi siiman massaan ja siiman paksuuteen).


Siimojen tunnistusväreistä

Kun ampumapäitä on useampia, ne on helpompi tunnistaa, kun ne merkitään. Ampumapäiden ja muiden perhosiimojen merkitseminen värimerkinnöillä, joka tehdään kiertämällä sidontalankaa etu- ja takalenkkien tyveen, helpottaa siiman tunnistamista, mutta myös vahvistaa ja jäykistää lenkin tyveä sopivasti.

Etulenkin juureen merkitsen siiman luokan. Kaikkien kakskätisten siimojen merkitsemisessä käytän LOOP Custom luokitusta, koska se on tarkin ja tämän indeksitaulukon avulla helppo määritellä. Olen merkinnyt indeksitaulukkoon luokan kirjaintunnuksen viereen luokkaa ilmaisevan tunnusvärin.

Itse kukin voi merkitä siimansa haluamallaan tavalla ja haluamillaan väreillä. Looginen valinta helpottaa muistamista ratkaisevasti. Taulukkoon merkitsemillä tunnusväreilläni mukailen mahdollisimman pitkälle luokan tunnuskirjainta vastaavaa suomenkielistä väriä. P on punainen, K on keltainen, M on musta  jne.

Takalenkin tyveen kierrän sidontalangoista väriyhdistelmän, joka kertoo ampumapään painon (loogista, koska pitempänä siima painaisi enemmän ja lyhyempänä vähemmän). Merkintäväreinä käytän AFTM-luokkien merkitsemisessä käyttämiäni värejä siten, että kierrän silmukan tyveen sidontalangoilla kaksinumeroista lukua vastaavat kaksi väriä, esim 35 g muodostuu pinkistä ja vihreästä sidontalangasta.

Huom!  LOOP käyttää omia tunnusvärejään, eikä LOOP'in ja sittemmin myös muiden valmistajien käyttöönsä ottamat tunnusvärit vastaa minun käyttämiäni tunnusvärejä.

LOOP CUSTOMCustom2004.htmlshapeimage_5_link_0

Kaksikätisten perhovapojen
luokitusjärjestelmä, joka
sopii lähes kaikkien 2-kätisten
ampumapäiden rakentamiseen.

PERUKEPeruke.htmlshapeimage_6_link_0

Kun ymmärrät perukkeen merkityksen perhonheitossa, perhokalastuksestasi tulee
paljon helpompaa.

SIIMAN VALINTASiimavalinta.htmlshapeimage_7_link_0

Perhosiimoissa on eroa eikä
ole ollenkaan sama, millä siimalla heittää. Perhosiiman valintaan kannattaa paneutua huolella.