PERUKEPeruke.htmlshapeimage_1_link_0

Kun ymmärrät perukkeen
merkityksen perhonheitossa,
perhokalastuksestasi tulee
paljon helpompaa.

CustomsiimaCustomsiima.htmlshapeimage_2_link_0

Perhovavan suorituskyky paranee,
kun perhosiima mitoitetaan niin, että
se voidaan heittoliikkeissä pitää
vavan kärkirenkaan ulkopuolella.

CUSTOM ORIGINALCustomAFTM.htmlshapeimage_3_link_0

Perhosiimoissa on eroa eikä
ole ollenkaan sama, millä siimalla heittää. Perhosiiman valintaan kannattaa paneutua huolella.

LOOP CUSTOMCustom2004.htmlshapeimage_4_link_0

Kaksikätisten perhovapojen
luokitusjärjestelmä, joka
sopii lähes kaikkien 2-kätisten
perhosiimojen luokittelemiseen.

POHJASIIMAPohjasiima.htmlshapeimage_5_link_0

Perhosiimaa jatketaan alus- eli
pohjasiimalla. Kaikki siimat eivät
sovi perhokelan pohjasiimaksi.
–Mitä laittaa ja kuinka paljon?

PITKÄ  TASAPAKSU  RUNKO

DT-SIIMA

Perhosiima on perhokalastuksessa se elementti, joka kaikkein selvimmin erottaa perhokalastuksen kaikista muista kalastusmuodoista. Se, että heittopainona ei käytetä viehettä, vaan siimaa, jolla kevyt perho saadaan heitettyä kohteeseensa, asettaa perhosiimalle omat erityiset vaatimuksensa

Perhosiima on n. 30 m pitkä kaksikerroksinen siima. Lujuuden antaa siiman ydin, joka yleensä on monisäikeistä punosta, nylon-dacron'ia tai muuta kuitua. Heitto- ja kalastusominaisuudet tulevat siiman pinnoitteesta, yleensä PVC-muovia tai polyuretaania, joka on muotoiltu sellaiseksi, että siimaa voidaan heittää.

Perhosiima on pinnoitettu sen mukaisesti, mitä ominaisuuksia siimalta vaaditaan. Perhosiimat merkitään näiden ominaisuuksien mukaisesti. On kelluvia F-siimoja floating, hitaasti uppoavia I-siimoja intermediate, uppoavia S-siimoja sinking, nopeasti uppoavia FS-siimoja fast sinking ja uppoavakärkisiä ST-siimoja sink tip.

–Pääosa on perhosiimalla, joten siimat ja niiden merkinnät on hyvä opetella.

Perhosiimat eivät ole samanlaisia,
eikä ole ollenkaan sama, mitä siimaa käyttää.

Siimaa ohentamalla ja paksuntamalla tehdään pituusprofiililtaan erilaisia siimoja. Tämä on perhosiiman merkittävin ja myös näkyvin piirre, joten perhosiimat ryhmitellään siiman pituusprofiilin mukaan, eli sen mukaan, miten ne ovat kartioituja -tapered. Profiililtaan erilaiset siimat ovat erilaisia heitettäviä ja ne lentävät eritavoin.

DT-siimat double tapered eli kaksoiskartioidut siimat ovat perhosiimoja, jotka on kokopituudelta tehty heittopainoksi. Tasapaksun siiman kumpaankin päähän on tehty samanlainen kartiointi, niin että siima on käännettävissä ts. päät vaihdettavissa.

DT-siima on jäänne luonnonmateriaalien, splitcane-vapojen ja silkki-siimojen, ajalta. Siiman vettymisen vuoksi luonnonmateriaalista valmistetun siiman päätä vaihdettiin; ts. siima käännettiin, kun käytössä ollut puoli muutaman tunnin käytön jälkeen tuli vettyessään liian painavaksi käytettyyn vapaan nähden.

DT-siima on tehty perinteiseen perhonheittoon, jossa heittopituus saavutetaan englannissa 1853 keksityllä menetelmällä lisäämällä siiman pituutta valeheitoilla heittopituuteen. Nykyään perhovavan hyvä hyötysuhde tekee siiman ampumisen helpoksi ja kun nykyiset PVC-siimat eivät juurikaan vety eikä niitä enää tarvitse kesken kalastuksen kääntää, ei ole olemassa perusteltua syytä käyttää PVC-muovista valmistettua kelluvaa DT-siimaa.

DT-siimasta saa kaksi perhosiimaa katkaisemalla DT-siiman sopivan mittaisiksi heittopäiksi, mutta katkaistu DT siima ei sitten enää olekaan kaksoiskartioitu DT siima, vaan vain toisesta päästä kartioitu, siis single tapered eli ST-siima. Tehdaskartio tulee tällöinkin siiman kärjeksi.

WF-siimat weight forward ovat nykyajan perhosiimoja nykyajan vavoille. Niiden toinen pää (n. 1/3 osa siimasta) on muotoiltu kartioinneilla siten, että se on paksumpi toimiakseen heittopainona. WF-siimoja heitettäessä on tarkoitus pitää ilmassa vain siiman paksunnettua heittopaino-osaa, jolla siima ammutaan heittopituuteen jalkojen juuresta tai käsiin kerityiltä vyyhdeiltä, josta syystä kutsun niitä ampumasiimoiksi. Siiman toinen puoli (n. 2/3 osaa siimasta) on heittopaino-osaa ohuempaa siimaa toimiakseen mahdollisimman hyvin ammuttaessa vavalta ulospurkautuvana juoksusiimana.

Perhosiima kiinnitetään pohjasiimaan ja kelataan aina perhokelalle tästä juoksusiimastaan, siis pitkä ohut pää edellä. Perhosiiman tämä pää on merkitty this end to reel -tarralla –vaikka tämä tarra olisi irronnut, WF-siimasta eli ampumasiimasta on helppo nähdä, miten päin se kiinnitetään.

WF-siima antaa muotoilijoille paljon suuremmat mahdollisuudet kuin DT-siima. Heittopaino-osan belly (etukartio, runko + takakartio) pituus vaihtelee siiman suunnittelijoiden mukaan eri siimojen välillä aivan kuten vaihtelee etu- ja takakartiointienkin pituus ja muoto.

Vaikka "nimi" voi olla täysin sama, WF-siimat ovat erilaisia ja ne toimivat eri tavalla. (Huom. Kuvien mittasuhteita on voimakkaasti liioiteltu)

WF-siimalla on myös monta nimeä. Sitä sanotaan esim. LB-siimaksi long belly, kun sen paksumpi heittopaino-osa eli belly on erityisen pitkä, esim 13–14 m tai esim. TT-siimaksi triangle taper kun sen etukartio on tehty erityisen pitkäksi. Nimimaailma on tätä paljon kirjavampi, sillä lähes jokaisella siimamerkillä on näiden lisäksi omia siimanimityksiä.

JUOKSUSIIMA

TAKA-KARTIO

WF-SIIMA

LB-SIIMA

TT-SIIMA

DT-SIIMA  ON  KUMMASTAKIN  PÄÄSTÄ  SAMANLAINEN

SH-siimat shooting head ovat erillisiä ampumapäitä (heittopäitä), jotka liitetään juoksusiimaan siimojen päissä olevilla silmukoilla. Tehdasvalmiita SH-siimoja on valmistettu lähinnä lohenkalastukseen kahdenkäden vavoilla.

Itse mitoitetut perhosiimat, CUSTOM-siimat, nousivat suosioon 80-luvun puolivälin jälkeen, kun Göran Andersson laati 80-luvulla mittataulukon ampumapäiden mitoittamiseen ja LOOP toi markkinoille tätä varten valmistetut Custom-siimat LCE yhdenkädenvapoihin ja LCT kahdenkädenvapoihin.

Custom-siimat ovat kahdesta tai useammasta osasta, yleensä juoksusiimasta ja siihen liitetystä heittopaino-osasta eli ampumapäästä rakennettuja siimoja (custom-built). Custom-siimat syntyivät vastaamaan tarvetta, joka johtui rajallisesta siimatarjonnasta. Itsetekemisen etu saadaan siitä, että perhosiiman komponentteina voidaan käyttää juuri sellaisia siimoja kuin halutaan ja perhosiima voidaan tehdä juuri halutun mukaiseksi.

Samoin kuin WF-siimat Custom-siimat tehdään ammuttaviksi. Hyvin mitoitetut ja dynaamiseen tasapainoon viritetyt custom-siimat ovat helpoimpia heittää, josta syystä perhonheiton opettelu on niillä kaikkein helpointa. Siimojen tekeminen vaatii oman osaamisensa siiman komponenttien valinnan, mitoitusten ja liitoksien tekemisen osalta, joten niiden tekeminen vaatii asiaan perehtymistä.

Ampumapään ja juoksusiiman välinen liitos voidaan tehdä kiinteäksi taikka varustaa juoksusiima ja heittopää silmukoilla niin, että osat ovat helposti irroitettavissa ja vaihdettavissa. Helppoheittoisuus ja heittopään nopea vaihdettavuus ja siitä syntyvä monipuolisuus on tehnyt Custom-siimoista kaikkein käytetyimpiä perhosiimoja kahdenkäden vavoilla tapahtuvassa lohen kalastuksessa.


PERHOSIIMAT KEHITTYVÄT

Perhosiimojen kehitys on ollut hyvin voimakasta viime vuosina ja siimojen tarjonta on tänään ennennäkemättömän runsasta.

Adapted-ampumapäät, vavan pituuden mukaan määrämittaan valmiiksi silmukoidut "tehdasvalmiit custom'it" tulivat uuden vuosituhannen mukana vuonna 2000. Tänään Adapted-siima on vaihdettavine kärkineen kaikkein kehittynein perhosiima; niin muodoltaan kuin raaka-aineiltaan.

Viisi vuosikymmeninen PVC-muovi on saanut siirtyä historian hyllylle. Tilalla on PU-muovi, joka senvuoksi, ettei siinä ole haihtuvia pehmennysaineita, on selkeä parannus. PU-siima on PVC-siimaa kovempi, jäykempi; enemmän silkkisiiman tuntuinen – ja juuri noiden ominaisuuksiensa vuoksi erinomainen heitettävä.

Kehitys on johtanut siihen, että siimoihin aikaisemmin liitetettyjen line-tip'ien, jotka olivat vavan pituuteen sovitettuja painoperukkeita, sijaan siiman koko etukartio on nyt omana erillisenä palanaan. Erilaisten kärkien pituudet ja painot on luokittain sovitettu (adapted) siten, että ne voi liittää keskenään niin, että vaihdoista huolimatta siiman heittovastus säilyy samansuuruisena.

Adapted-siimat myydään, paitsi kokonaisina ampumapäinä, myös erillisinä osina, josta näin syntyy perhosiimojen 'lego-palikka'. Kaikkeen aikaisempaan verrattuna tämä on melkoinen vallankumous, jollaiseen liittymistä voi varauksetta suositella kaikille. Erityisesti lohta kaksikätisillä kalastavien kannattaa tutustua systeemiin. Adapted-siimoja voi käyttää rinnan custom-ampumapäiden kanssa.

CUSTOM-SIIMA

AMPUMAPÄÄ  ITSE  MITOITETTAVISSA

JUOKSUSIIMA  ITSE  VALITTAVISSA

INTERLOCK

ITSE TEHTY LIITOS

Perhosiimaa tulee huoltaa

Aikaisemmin kun perhosiimat olivat silkkiä, ne tuli kuivata ja huoltaa jokaisen käyttökerran jälkeen. Nykyaikainen PVC-pinnoitettu dacron-siima on kalassa lähes huoltovapaa. Jotakin kuitenkin täytyy tehdä:

Perhosiima tulee pestä aina silloin tällöin riippuen siitä, minkälaisissa vesissä kalastaa. Jos kalastuskohteen vesi on humuspitoista ja likaista, kelluva perhosiima kannattaa pestä tai muutoin puhdistaa jopa jokaisen käyttökerran jälkeen. Kovassa käytössä vesi 'kuivaa' PVC-siimaa viemällä siitä muovin pehmennysaineita. Siima kannattaakin silloin tällöin ja aina pesun jälkeen käsitellä siiman hoitoaineella. Huom! Älä käytä muita kuin PVC-siimojen hoitoon tarkoitettuja aineita PVC-siimoihin.

Hyvin pidettynä ja huollettuna nykyaikainen perhosiima kestää vuosia, ellei siimaa vedä kalastettaessa rikki kiviin tai riko sitä viallisissa vaparenkaissa. Perhosiima loppuu vasta, kun sen pintamateriaalina olevan PVC-muovin pehmennysaineet haihtuvat siitä niin, ettei se enää veny ytimenä olevan dacron'in mukaan. Tällöin siiman pinnoite katkeilee siiman venyessä. Ikäloppua, kuivaa ja pinnoitteeltaan katkeillutta siimaa ei pidä käyttää, koska se hioo hiomapaperin tavoin perhovavan siimarenkaat nopeasti pilalle.


- as.-

ETUKARTIO

RUNKO

ETUKARTIO

A Finnish fly-fishing Web site
All rights reserved
© Antti Sorro, Rovaniemi
FINLANDmailto:Antti%20Sorro%20%3Cantti@sorro.com%3E?subject=Postia%20web-masterille%20-%20WWW.SORRO.FIshapeimage_11_link_0
../SORRO_2008/Siimavalinta.html
SIIMAN VALINTASiimavalinta.htmlshapeimage_13_link_0
ETULENKKIEtulenkki.htmlshapeimage_14_link_0
AFTM-LUOKATAFTM.htmlshapeimage_15_link_0

Perhosiiman tulee sopia siihen
perhovapaan, jolla sitä heitetään.
Luokat ja lyhenteet oppii nopeasti,
–mikä vikana, jos se ei toimi?

Perhosiimoissa on eroa eikä
ole ollenkaan sama, millä siimalla
heittää. Perhosiiman valintaan
kannattaa paneutua huolella.

Perhosiiman ja perukksen liitos
on kriittinen kohta heiton aikana.
Interlock'iin tiukattu silmukkaliitos
toimii; näin teet silmukan siimaan.

Kun liität siimoja toisiinsa silmukoilla, huolehdi siitä, että ne aina kiinnittyvät toisiinsa interlock'illa symmetrisesti. -Ja kun tiukkaat liitoksen, huolehdi siitä, että symmetrisyys säilyy kiristyksessä.


Summa summarum: Perhosiimat eivät ole samanlaisia. Ne toimivat eri tavalla niin heitettäessä kuin kalastettaessa, joten ole ei ollenkaan sama, millä siimalla heittelee. Perhosiiman valinta kannattaakin aina tehdä erityisellä huolella.